Devianti - Podmínky pro užívání

Svým přístupem na „Devianti“ (dále jen “my”, “naše”, “nás”, “Devianti”, “https://devianti.eu”), souhlasíte s následujícími podmínkami. Pokud nesouhlasíte, neprodleně opusťte „Devianti“, nevstupujte na něj a nepoužívejte jej. Vyhrazujeme si právo tyto podmínky kdykoliv změnit a učiníme vše potřebné pro to, abychom vás o této změně informovali. Přesto je rozumné tyto podmínky průběžně sledovat vzhledem k tomu, že používáním „Devianti“ s nimi souhlasíte.


Všechny vaše příspěvky na tomto fóru jsou pouze fantazií a ve skutečném životě se budete řídit platnými zákony ve vaší zemi. Fórum Devianti neodpovídá za příspěvky uživatelů. Toto fórum nesdílí informace o uživatelích třetím stranám a autoritám nacházejících se v evropské unii. Fórum podléhá platným zákonům a soudem na Islandu.